Wykonujemy mapy do celów projektowych, mapy do celów sądowych, numeryczny model terenu, podział nieruchomości, pomiary powierzchni i kubatur lokali komercyjnych oraz mieszkalnych, wytyczenia i pomiary inwentaryzacyjne (tyczenie granic działek, tyczenie budynków, budowli, dróg i itp.), wznowienia granic, rozgraniczenia nieruchomości, dokumentacja do celów prawnych, geodezyjna obsługa inwestycji.


Dla Państwa realizujemy również nietypowe zlecenia.